ALBEX PLUS, s.r.o., Novozámocká ul. 3A, 949 05 Nitra
tel: 00421 37 321 30 00
e-mail: albexplus@albexplus.sk

Pripravujeme pre Vás nové priestory. Dočasný vchod s pravej strany budovy.