Podmienky pre prijatie do servisu, predaja v súlade s opatreniami krízového štábu k zamedzenie šírenia epidémie ochorenia COVID-19

          Vážení zákazníci, prosíme venujte pozornosť nasledujúcim informáciám. Informácie budú postupne dopĺňané a zverejňované v závislosti od opatrení prijatých Ústredným krízovým štábom SR. 

V priestoroch jednotlivých značiek počet prítomných návštevníkov nesmie prekročiť 5 osôb a je  potrebné dodržať odstup osôb od seba minimálne 2 metre !

        Predaj nových vozidiel opäť plne funkčný, Pondelok - Piatok od 08:00 - 18:00 hod :

 • V súlade s opatreniami krízového štábu k zamedzeniu šírenia epidémie ochorenia COVID-19 , je priamy predaj vozidiel v priestoroch predajne povolený

 • Ponuky na vozidlá , leasingové kalkulácie ako aj realizáciu samotných objednávok a dodanie objednaných vozidiel však vieme realizovať v prípade záujmu naďalej aj online spôsobom, Vaše otázky
  , žiadosti o cenové a leasingové ponuky, informácie o dostupnosti modelov nám prosím zasielajte v takomto prípade na nižšie uvedené e-mailové adresy
 • Pri obchodnom jednaní a odovzdaní vozidla môže byť prítomná pri predajcovi len jedna osoba, táto osoba musí byť chránená prekrytím horných dýchacích ciest a rukavicami 
  ,resp. pri vchode do predajne je potrebné aplikovať na ruky dezinfekčný prípravok. 
  V prípade, že osoby nebudú takto chrániť seba a náš personál, konzultácie resp. odovzdanie vozidla nemusí byť vykonané !

      Máme pre Vás skladom množstvo vozidiel v špeciálnych akciových cenách resp. v cenách z roku 2019 !

tel. 037 321 30 10, e-mail : nissan.predaj@albexplus.sk

tel. 037 321 30 12, e-mail : predaj@albexplus.sk

tel. 037 321 30 14, e-mail : predaj@albexplus.sk

       Servis: Pondelok - Piatok od 07:30 - 16:00 hod nasledovne :

          Odporúčame objednávať telefonicky v pracovné dni od 7:30 do 16:00 hod na číslach: Seat 037 321 30 23, Mitsubishi 037 321 30 21, Nissan 037 321 30 22 poistné udalosti 037 321 30 13,
          emailom
servis@albexplus.sk alebo cez WEB formulár na stránkach importérov vozidiel jednotlivých značiek.

 • Po pristavení vozidla na parkovisko vypnite ventiláciu vo vozidle a kontaktujte servisného poradcu na vyššie uvedených telefónnych číslach. Vozidlo bude prevzaté pred prevádzkou

 • Pri odovzdaní vozidla môže byť prítomná len jedna osoba, táto osoba musí byť chránená rúškom a rukavicami. V prípade, že osoby nebudú takto chrániť seba a náš personál, nebude vozidlo prevzaté !

 • Pri preberaní vozidla budú zo strany servisu použité ochranné prvky aj na vozidlo. Vozidlo bude následne vydezinfikované a až následne odvezené do dielne

 • Podmienkou servisného úkonu je aj bezpodmienečné čistenie klimatizácie o čom Vás bude informovať prijímací technik

 • Všetci naši pracovníci sú vybavení ochrannými rúškami a rukavicami

 • Vozidlo Vám bude po vykonaní servisu (opravy) odovzdané pred prevádzkou za rovnakých podmienok ako pri prevzatí

 • Úhrada za opravu je možná iba bezhotovostne platobnou kartou, okamžitým prevodom na náš účet, prípadne faktúrou pre zmluvne dohodnutých partnerov

 

Zároveň vyzývame všetkých zákazníkov, aby si počas týchto obmedzení zaobstarali odvoz zo a do servisu.
Počas opravy vozidla nebude možné čakať v priestoroch spoločnostiI ALBEX PLUS, s.r.o. a taktiež nebude vykonávaný odvoz zo a do servisu našimi zamestnancami.

 

       Predaj náhradných dielov Pondelok - Piatok od 07:30 - 16:00 hod :

 • Odporúčame maximálne využiť objednanie e-mailom, telefonické objednanie

 • Vyzdvihnúť náhradné diely môže len jedna osoba, ktorá je chránená rúškom a ochrannými rukavicami.

 • V prípade ak táto osoba nebude takto chrániť seba a náš personál nebudú jej náhradné diely vydané !

Robíme všetko, čo je v našich silách a možnostiach, aby sme všetci túto neľahkú situáciu spoločne zvládli.

Ďakujeme za Váš ústretový prístup a pochopenie.

Váš ALBEX PLUS tím.